Komórki organizacyjne

1.   Dział d/s ewidencji i świadczeń

2.   Dział finansowo-księgowy

FK

3.   Dział d/s administracji i organizacji

AO

4.   Samodzielne stanowisko d/s kadr, szkoleń pracowników, BHP

K-BP

5.   Samodzielne stanowisko radcy prawnego

RP

CAZ

 

6.   Dział ds. szkoleń, instrumentów rynku pracy i programów

SZ-IRP

7.   Dział ds. pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego

PP