☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
Tarcza podzielona pionowo na pół. Ne lewej połowie pół złotego orła piastowskiego na błękinym polu, na prawej połowie srebrna baszta z czarnym oknem i niebieskim dachem wystającym nad blankami.

Niedziela 07.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostęp do Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 06 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszelkich informacji o sprawach publicznych.

 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych   w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie nie dotyczy jednak informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji oraz  w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca zrezygnują z przysługującego im prawa (art. 5 w/w ustawy).


 

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
 

 
  1. uzyskania informacji  publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  2. wglądu do dokumentów urzędowych,
  3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących  z powszechnych wyborów.
 


 

 
 
 

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:


 

 
  1. ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
  3. przez zainstalowanie w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją,
  4. na wniosek osoby zainteresowanej w formie ustnej lub pisemnej.

 

Dane zgromadzone w prowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych.

Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. Nr 205, poz. 1692). Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych. Dane w formie elektronicznej  udostępnia się w formatach: doc, rtf, xls, PDF.

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. zakresie.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRÓW

 

 

Wytworzył:
Justyna Blachel - Knefel
Udostępnił:
Paweł Stochaj
(2007-07-30 13:28:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Florczyk
(2010-10-08 12:23:21)
 
 
liczba odwiedzin: 1158899

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X